[Kim Ngưu] Lan Anh Pokemon 7927 - Tuyệt Phẩm của doggy với 200k.